[1]
Yanghuan Long, Qiang Wang , Zhenwei Yu , Yu Guo, Xiangyu Liu, Mengjie Shi 2021. A Study on the Design of Cizhou Kiln Ceramic Pillows in Song and Yuan Dynasties in China. CONVERTER. 2021, 6 (Aug. 2021), 185-194.