(1)
Yanghuan Long, Qiang Wang , Zhenwei Yu , Yu Guo, Xiangyu Liu, Mengjie Shi. A Study on the Design of Cizhou Kiln Ceramic Pillows in Song and Yuan Dynasties in China. converter 2021, 2021, 185-194.