YANGHUAN LONG, QIANG WANG , ZHENWEI YU , YU GUO, XIANGYU LIU, MENGJIE SHI. A Study on the Design of Cizhou Kiln Ceramic Pillows in Song and Yuan Dynasties in China. CONVERTER, [S. l.], v. 2021, n. 6, p. 185-194, 2021. Disponível em: https://converter-magazine.info/index.php/converter/article/view/384. Acesso em: 4 mar. 2024.