Yanghuan Long, Qiang Wang , Zhenwei Yu , Yu Guo, Xiangyu Liu, Mengjie Shi. 2021. “A Study on the Design of Cizhou Kiln Ceramic Pillows in Song and Yuan Dynasties in China”. CONVERTER 2021 (6):185-94. https://converter-magazine.info/index.php/converter/article/view/384.