[1]
Yanghuan Long, Qiang Wang , Zhenwei Yu , Yu Guo, Xiangyu Liu, Mengjie Shi, “A Study on the Design of Cizhou Kiln Ceramic Pillows in Song and Yuan Dynasties in China”, converter, vol. 2021, no. 6, pp. 185-194, Aug. 2021.