[1]
Li Xueping, Liu Jiao, “Research on Energy-Saving Renovation Design of Traditional Dwellings in Suzhou Water Town”, converter, vol. 2021, no. 8, pp. 437 - 447, Jan. 2022.