Yanghuan Long, Qiang Wang , Zhenwei Yu , Yu Guo, Xiangyu Liu, Mengjie Shi. “A Study on the Design of Cizhou Kiln Ceramic Pillows in Song and Yuan Dynasties in China”. CONVERTER, vol. 2021, no. 6, Aug. 2021, pp. 185-94, https://converter-magazine.info/index.php/converter/article/view/384.