Yanghuan Long, Qiang Wang , Zhenwei Yu , Yu Guo, Xiangyu Liu, Mengjie Shi. “A Study on the Design of Cizhou Kiln Ceramic Pillows in Song and Yuan Dynasties in China”. CONVERTER 2021, no. 6 (August 20, 2021): 185-194. Accessed March 4, 2024. https://converter-magazine.info/index.php/converter/article/view/384.